Betrouwbare, heldere dienstverlening met een persoonlijke aanpak. Vlotte communicatie met een vast aanspreekpunt.
Voogdij geregeld voor slechts 227,50.


Regel uw voogdij voordat een ander dat doet!

Wat gebeurt er als u als ouder niet meer voor uw kinderen kunt zorgen? Als ouder rust in principe het gezag over uw kinderen bij u en bij de andere ouder gezamenlijk. Overlijdt n van de ouders, dan krijgt de overblijvende ouder automatisch het gezag over de kinderen. Maar wat nu als u beiden overlijdt? Wellicht beantwoorden de onderstaande antwoorden een aantal van uw vragen.

 1. Wat is voogdij?
 2. Kan voogdij ook tijdens het leven?
 3. Wat gebeurt er als ik zelf niets regel m.b.t. voogdij?
 4. Hoe regel ik voogdij? Kan ik dat zelf?
 5. Wat gebeurt er met mijn huidige testament?
 6. Wie kan ik tot voogd benoemen?
 7. Geldt de voogdijregeling ook voor toekomstige kinderen?
 8. Wat als mijn ex-partner ook voogd is?
 9. Kan ik de erfenis van mijn kinderen veilig stellen tot een bepaalde leeftijd?
 10. Wat kost een voogdijregeling?
 11. Welke actie moet ik nu ondernemen?

Wat is voogdij?

Voogdij is het gezag, waaronder een minderjarige staat wanneer hij niet onder ouderlijk gezag staat. Dit kan zijn tengevolge van overlijden van de ouders, of wanneer deze niet (meer) in staat zijn om voor de kinderen te zorgen. De voogdij heeft betrekking op zowel de opvoeding als op het vermogen van de kinderen.

....omhoog

Voogdijregeling tijdens leven?

Zoals gemeld voorziet een voogdij in de situatie dat er niemand is die het ouderlijk gezag over een kind heeft. Dit betekent dat het niet mogelijk is de voogdij over een kind te verlenen aan iemand (anders), indien er nog iemand in leven is, die het ouderlijk gezag over dat kind heeft. Ook is het niet mogelijk als ouder(s) tijdens uw leven de voogdij aan iemand (anders) te verlenen, terwijl u zelf nog het ouderlijk gezag behoudt.

....omhoog

Indien u niets regelt

Als u zelf geen voogdijregeling maakt, dan zal een rechter een voogd aanwijzen. Indien u zelf een voogd aanwijst, gaat u in beginsel voorbij aan de beslissing van een rechter. Wel is het zo dat de aangewezen voogd pas na het overlijden hoeft te beslissen of hij de aanwijzing aanvaardt. Overtuig uzelf dus van diens bereidheid om te zijner tijd de voogdij op zich te nemen.

Een voorbeeld: Stel dat u na het overlijden van uw partner zou hertrouwen, dan wordt uw nieuwe partner niet vanzelf voogd over uw kinderen. U dient dit bij testament te regelen.

....omhoog

Hoe regel ik voogdij?

U bepaalt zelf de inhoud van een voogdijregeling. Wel schrijft de wet voor dat de voogdijbenoeming geschiedt bij notarile akte. Aangezien de regeling pas in werking treedt na uw overlijden dient een voogdijregeling in de vorm van een testament te worden opgesteld. U dient dus bij de notaris langs te gaan, een zelfgemaakt document is niet rechtsgeldig.

....omhoog

Wat gebeurt er met mijn huidige testament?

U kunt natuurlijk uw eventuele huidige testament ongewijzigd laten, maar aangezien uw voogdijregeling toch in de vorm van een testament wordt opgesteld, verzorgen wij graag - zonder veel meerkosten - de aanpassing van uw huidige testament.

....omhoog

Wie kan ik tot voogd benoemen?

Voogdij kan door n of twee personen worden uitgeoefend. Is er n voogd, dan dient deze er zorg voor te dragen dat de minderjarige wordt verzorgd en opgevoed. Hij behoeft dit niet zelf te doen en hij heeft jegens de minderjarige geen onderhoudsplicht. Dit is anders indien er twee voogden zijn. Zij zijn verplicht de minderjarigen zelf te verzorgen en op te voeden en zij zijn gedurende de voogdij onderhoudsplichtig.

....omhoog

Geldt voogdij ook voor toekomstige kinderen?

U kunt de voogdij regelen over uw kinderen in het algemeen, dus ook over uw eventuele toekomstige kinderen. U hoeft dan dus niet opnieuw naar de notaris.

....omhoog

Wat als mijn ex-partner ook voogd is?

Indien u gescheiden bent kunt u een beschermingsbewind regelen. U voorkomt dan dat het vermogen dat uw minderjarige kinderen van u erven wordt beheerd door uw ex-partner (die wellicht ook nog het gezag over uw kinderen uitoefent).

....omhoog

Kan ik vermogen langer veilig stellen?

Wanneer u van mening bent dat uw kinderen op grond van hun leeftijd of hun gedrag (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen voor het door hen gerfde vermogen, kunt u bepalen dat een bewindvoerder het door uw kinderen gerfde beheert, meestal totdat de erfgenamen een bepaalde leeftijd hebben bereikt (die hoger mag zijn dan de meerderjarige leeftijd van 18 jaar).

....omhoog

Wat kost een voogdijregeling?

Zoals vermeld regelt u voogdij middels een testament. Bij Van Leussen Van den Broek Notarissen kost een testament voor n persoon 227,50. De prijs voor twee gelijkluidende testamenten is 294,00. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW en registratiekosten. Mocht blijken dat uw persoonlijke wensen en/of omstandigheden zodanig veel meerwerk voor ons met zich meebrengen, dan wordt u tijdig op de hoogte gesteld van de eventuele extra kosten.

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende kostenopgave.

Welke actie moet ik nu ondernemen?

Wilt u dat ons kantoor een voogdijregeling/testament voor u verzorgt? Of heeft u nog onbeantwoorde vragen?

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0184-641600. U kunt vragen naar mevrouw Danille Duijzer.

Meer contactinformatie vindt u op onze contactpagina.

....omhoog

algemeen
in onze organisatie

wij nemen graag contact met u op

specialismen
in onze organisatie

wij nemen graag contact met u op